Welkom bij Eerst Bewegen Dan Leren

Welkom bij EerstBewegenDanLeren.nl en INPP (The Institute For Neuro-Physiological Psychology. Het instituut is in 1975 door Peter Blythe PhD opgericht om onderzoek te doen naar de effecten van onrijpheid in het functioneren van het centrale zenuwstelsel en vooral welke invloed dit op leren (leerproblemen), emotioneel functioneren en gedrag heeft.

Leerproblemen en INPP reflexintegratie voor leerkrachten en scholen

Wat zijn leerproblemen? Hier een aantal symptomen wat wij onder leerproblemen verstaan.

 • Dyslexie*
 • Beelddenken
 • Auditieve verwerkingsproblemen
 • Trage informatie verwerking (auditief of visueel)
 • Hoogbegaafdheid
 • Automatiseren (groep 3 en groep 4)
 • Dyscalculie
 • Compensatie
 • Werkhoudingsproblemen
 • Concentratieproblemen

* Dyslexie is een leerstoornis van blijvende aard en volledig verhelpen gaat helaas niet. Een kind met dyslexie kan nog wel een cluster van primitieve reflexen aanwezig hebben. Door ervoor te zorgen dat de primitieve reflexen zich remmen in een hoger gedeelte van de hersenen kan de neurologische motorische ontwikkeling beter op gang komen waardoor bij het leren het kind beter met de uitdagingen van lezen, rekenen en schrijven om kan gaan (bron: boek Reflexen, leren en gedrag door Sally Goddard Blythe).


INPP Nederland heeft drie websites voor verschillende doelgroepen.

Gezin

Bezoek bovenstaande website als ouders van een kind of als je op zoek bent naar algemene informatie over de INPP methode.

Juf voor de klas

De website waarop je je nu bevindt is voor leerkrachten en (zorg)leerkrachten of remedial teacher die binnen het onderwijs werkzaam zijn.

Behandelaar

Daarnaast hebben we een website voor therapeuten en behandelaars die meer willen weten over de INPP methode.


Hoe kan een leerkracht leerproblemen signaliseren?

De INPP-methode gaat uit van het idee dat leer- en gedragsproblemen ontstaan door onvolgroeide reflexen. Dit is een vorm van neuro-motorische rijpheid. Elk kind zal in zijn of haar ontwikkeling uiteindelijk motorisch rijp moeten worden. Door de juiste oefeningen uit te voeren, kunnen deze reflexen zich alsnog ontwikkelen, waardoor de problemen afnemen en zelfs geheel verdwijnen. Medicijnen zijn hier niet nodig.

Bij INPP kijken we naar de oorzaken achter de leerproblemen en trachten deze aan te pakken door een bewegingsprogramma. De INPP reflexintegratie therapie dient dagelijks te worden uitgevoerd thuis, onder begeleiding van de ouder(s). Het bestaat uit hele eenvoudige en repetitieve oefeningen.

Wij kunnen helpen met;

 • leesproblemen
 • leerproblemen
 • schrijfmoeilijkheden
 • dyslexie, dyscalculie
 • dyspraxie (DCD)
 • ADD
 • ASS (Autistisch Spectrum Stoornis)
 • (faal)angst, gebrek aan zelfvertrouwen

De reflexintegratie wordt uitgevoerd in meer dan 20 landen en heeft reeds duizenden kinderen geholpen sinds 1975. Zie ook de website van onze licentiates en principals


Dag cursus: Eerst bewegen, dan leren

Bij een leerprobleem is er vaak sprake van een ‘motorische blokkade’. Het kind weet wel wat het moet doen of antwoorden, maar krijgt het niet op papier gezet. Deze leerling kan dus zijn volledige potentieel niet laten zien. In deze workshop wordt daarop ingespeeld.

Je neemt zelf deel aan het INPP-bewegingsprogramma dat je dagelijks met de hele klas kan uitvoeren. De leerlingen die niet schoolrijp zijn of leerproblemen hebben, oefenen zo de basisvaardigheden om tot leren te komen zonder dat ze uit de klas moeten worden gehaald. Via de motorische weg worden de cognitieve functies ondersteund. Kinderen moeten immers eerst hun bewegingen leren controleren, alvorens ze kunnen stilzitten, schrijven, lezen…

dagcursus “Eerst bewegen, dan leren” wordt gegeven op verschillende locaties o.a. door Jur ten Hoopen en Gabrielle Alberink.


INPP JAAROPLEIDING VOOR PROFESSIONALS

Volg onze jaaropleiding in september/oktober 2024 en word een erkend INPP therapeut:

Opleiding tot INPP therapeut. De INPP methode is een oefenprogramma ter bevordering van de neuromotorische ontwikkeling van kinderen en jongeren. De INPP jaarcursus start in september/oktober 2024 in Nijkerk. Zie in de rechterkolom alle data voor de INPP jaarcursus.


INPP Licentiate

INPP Licentiate

Als u dit logo ziet dan weet u zeker dat deze therapeut opgeleid is door een officiële opleider van het INPP instituut. De opleiding tot NDT-INPP therapeut kan in Nederland gedaan zijn, of bij een INPP instituut in Engeland, Duitsland of Polen. De therapeut heeft een praktijk in Nederland en heeft daardoor het lidmaatschap (Licentiate) bij INPP in Nederland. Deze erkenning verkrijgt iemand alleen als deze voldoet aan de eisen en richtlijnen van het instituut. Op deze manier kan de kwaliteit van de INPP-therapeuten worden gewaarborgd.


INPP boek “Eerst bewegen dan leren”

Geschreven door Sally Goddard-Blythe

Wat heeft ‘beweging’ nu met leerproblemen te maken? Wel, bekijk de motoriek van een leerling en je kunt een inschatting maken over diens leerpotentieel. The way we move, is the way we think! En omgekeerd: hef de motorische blokkade bij een kind op en het kan eindelijk zijn capaciteiten laten zien. Decennia lang is de aanpak van leerproblemen quasi hetzelfde gebleven.

Maar cognitieve educatie en remediëring brengen niet elk kind vooruit. De hersenfuncties stimuleren via de motorische weg wordt nog teveel onderschat. Maar als een kind nog geen controle heeft over zijn lichaam of over zijn bewegingen, dan kan het toch ook niet stilzitten en leren?


INPP Boek “Reflexen, leren en gedrag”

Geschreven door Sally Goddard-Blythe

Bij veel therapie modellen is de aanpak van leerproblemen hetzelfde gebleven. Maar cognitieve oefening brengen niet elk kind vooruit. De hersenfuncties stimuleren via de motorische weg wordt nog teveel onderschat. Maar als een kind nog geen controle heeft over zijn lichaam of over zijn bewegingen, dan kan hij/zij niet stilzitten, zich niet kunnen concentreren en daarom ook veel moeite kunnen hebben met leren lezen en schrijven en rekenen.

Het boek biedt naast een duidelijke uiteenzetting van de primitieve en posturale reflexen, een reeks reflextesten en de theorie achter het bewegingsprogramma van de INPP methode voor kinderen.