Motoriek

Motoriek en neuromotorische ontwikkeling volgens INPP. Neuromotoriek bestaat uit een aantal complexe functionele bewegingen die gestuurd worden door het centrale en perifere zenuwstelsel. Het gaat om motorische structuren die aangedreven worden door het bewegingsapparaat. Dit krijgt zowel inwendige als externe impulsen te verwerken. De systemen en structuren die verantwoordelijk zijn voor de beweging van een mens evolueren voortdurend in de loop in de loop van het ontwikkelingsproces. Op bepaalde punten in de ontwikkeling zou een kind echter een bepaald niveau van neuro-motorische vaardigheden  moeten hebben ontwikkeld. Motorische mijlpalen als zitten, kruipen en lopen zijn de uitwendige tekenen van een goede motorische groei.

Dit citaat is uit; ” Eerst bewegen, dan leren van Sally Goddard Blythe