Sensorische Integratie

<Pagina in aanbouw>

Het doel van hoortraining is om door middel van auditieve training en met het regelmatig beluisteren van een geïndividualiseerde trainings – CD met muziek, spraak en geluid te komen tot een evenwicht in de auditieve verwerking en het horen te optimaliseren. Hierdoor laten zich verschillende probleemgebieden zoals bijv. ADHD, ADD, Lees- en/of spellingsstoornis, spraakstoornissen zich positief beïnvloeden. Een ander gebied waar hoortraining effectief kan zijn is met de behandeling van verschillende vormen van Tinnitus.

Onze cursussen worden uitgevoerd in twee stappen. 

Eerste stap:

Basiscursus: Deelnemers leren de basisvaardigheden aan te bieden op de volgende gebieden:

 • Lees- en/of spellingsstoornis
 • Concentratiestoornissen
 • Snel afgeleid zijn
 • ADHD/ADD
 • Vertraagde / gestoorde spraakontwikkeling
 • Articulatie en spraakproblemen
 • Stotteren
 • Afasie
 • Auditieve verwerkings- en waarnemingsstoornissen (AVWS)
 • Auditieve vertraging
 • Auditieve verwarring

 Inhoud van de cursus:

 • Individuele hoortraining – hoe werkt het?
 • Audiometrie: theorie en oefening • Interpretatie van audiogrammen
 • Verloop van de therapie
 • Theorie van de centrale auditieve verwerking en mogelijke stoornissen
 • Anatomie, pathologie en fysiologie van het gehoor
 • Advies aan de klient.

Na het volgen van de cursus kunnen de deelnemers met de methode voor hoortraining werken.

Tinnitus uit zich door oorsuizen oftewel oorgeruis, die meestal subjectief ondervonden worden. Voor de betrokken mensen betekent hun tinnitus vaak een massieve verslechtering van de levenskwaliteit.

Tinnitus ontstaat door een verkeerde schakeling van neuronen in de hersenen. Het vermogen van de hersenen, latent aanwezige zelf veroorzaakte geluiden als niet benodigd te herkennen en te filteren, is gestoord. Gelukkig kunnen de hersenen echter tot op een hoge leeftijd getraind worden.

Doel van de auditieve training is de centrale gehoorverwerking zo in evenwicht te brengen, dat de hersenen deze oorgeruisen  niet verder veroorzaken.