Ontwikkeling kind

Neuro ontwikkelingstherapie is hetzelfde als Neuro ontwikkelingsvertraging NOV. Dit begrip komt uit het Engels en staat voor Neuro Developmental Delay (NDD). De behandelmethode is toepasbaar bij kinderen met lees en schrijfproblemen, ADD/ ADHD, concentratieproblemen, niet stil kunnen zitten, voorovergebogen zitten op het leermateriaal op school en nog vele andere specifieke leerproblemen.

Neuro-ontwikkelingstherapie is de therapeutische behandelmethode van INPP om kinderen een bewegingsoefening te geven nadat de primitieve en posturale reflexen getest zijn, en gebleken is dat de primitieve reflexen nog aanwezig zijn.

De Neuro ontwikkelingsvertraging NOV kan als een symptoom gezien worden bij kinderen met specifieke leerproblemen en voor deze kinderen is een behandelmethode ontwikkeld waar (zeer) langzame bewegingen voor stimulatie van het centrale zenuwstelsel gebruikt worden in de neurologische ontwikkeling. Het is gebleken dat deze “niet invasive” therapie voor kinderen met een “cluster” van primitieve reflexen zeer effectief werkt zolang de bewegingsoefening dagelijks wordt gedaan.

Neuro-ontwikkelingstherapie wordt door kinderen niet als vervelend ervaren, en het kind merkt vaak zelf een verandering. Dit kan in sommige gevallen waargenomen worden dat het kind beter met zwemmen of sport wordt, of dat klimmen veel makkelijker gaat.

Boek over Neuro-ontwikkelingstherapie

Eerst bewegen, dan leren

Bij een leerprobleem is er vaak sprake van een ‘motorische blokkade’. “Eerst bewegen, dan leren” biedt een duidelijke uiteenzetting, een reeks screeningstesten en ook een volledig bewegingsprogramma aan voor kinderen.