Glossarium INPP

Hier vindt u meer informatie over het Glossarium INPP. Wij proberen een compleet overzicht te krijgen van de verschillende leerproblemen en leerstoornissen waar een kind last van kan hebben en proberen de juiste remedie daarvoor te vinden. Het Glossarium INPP is een verklarende woordenlijst, bestaand uit vaktermen met uitleg.

Deze INPP kennisbank is in aanbouw.

A

WoordOmschrijving
Afasie
Auditieve infomatie verwerking
ADD
ADHD
Auditieve vertraging
Auditieve verwarring
Autisme
Assymmetrische Tonische Nek Reflex
Auditieve verwerkingsproblemen
ATNR
Asperger’s
Auditieve lokalisatie
Audiogram
Auditieve selectie
Auditieve synthese
Auditieve concentratie stoornissen
Agressie
Accommodatie
Accommodatie problemen
Afferent
Automatiseren
Auditieve informatieverwerking therapie
Accommodatie en convergentie problemen
Alarm reflex
Alarm reflexen

B

WoordOmschrijving
Benaudira
Blythe Peter
Beelddenken
Baby reflexen
Binoculair zien
Bijles met huiswerk
Babkin response
Bioptor test (visuele screening)
Bal vangen (moeite met)
Baby reflex

C

WoordOmschrijving
Convergentie
Convergentie Insufficientie
Concentratie problemen
Compenserend gedrag
Compensatie

D

WoordOmschrijving
Dyspraxie
Dyslexie
Dysgrafie
Dichotische test
Depressie
Dominantie van oor, oog, hand, voet en hersenhelft

E

WoordOmschrijving
Emotionele blokkade
Efferent
EMDR

F

WoordOmschrijving
Fixatie Disparatie
Fixatie
Fonologisch geheugenHeeft als taak auditieve informatie op te slaan.
Fijne Motoriek
Fixatie problemen door slechte oogvolgbeweging

G

WoordOmschrijving
Gedragsmoeilijkheden
Gedragsproblemen
Gefrustreerd over resultaat
Grove motoriek
Gymnastiek
Glossarium INPP

H

WoordOmschrijving
Hoortherapie
Huilbaby
Hyperactief
Hoortraining
Houding (te slap of te verkrampt)
Houterige motoriek
Hardop lezen

I

WoordOmschrijving
Instabiele Fixatie
In UteroIn de baarmoeder van de moeder
INPP (glossarium INPP)

J

WoordOmschrijving

K

WoordOmschrijving
Kralenkoord
KiSS SyndroomKopgewrichten Invloed bij Stoornissen in de Symmetrie
KiDD SyndroomKopgewrichten Invloed bij Dyspraxie en Dysgnosie
Kruipen op de buik
Kruipen op handen en knieen
Kan niet stilzitten door de nog aanwezig spinale Galant reflex
Klok kijken
Kennisbank INPP

L

WoordOmschrijving
Leerproblemen
Leesproblemen
Landau Reflex
Lichtgevoelig
Leerstoornissen
Lateraliteit

M

WoordOmschrijving
Moro Reflex
Marsden bal
Mutisme (selectief)
Motoriek
Motorisch Remedial Teacher (MTR)
Mediaan lijn
Methylfenidaat (Ritalin)
Morsen met eten
Maico audiometer
MAICO Diagnostic Audiometer
Maico MA 33

N

WoordOmschrijving
Neurologie
Neuro-motorische reflexen
NMRI
Neuromotorische reflexen
Neuro motorische rijpheid
Neuro Motorische Reflex Integratie
Neuro Ontwikkelingsvertraging NOV
Neuro Ontwikkelingsachterstand NOA
Neuro Ontwikkelingstherapie
Neuromotor Immaturity
Neuro motorische onrijpheid
Neuromotor Maturity
Niet verbale leerstoornissen
Neuromotor Immaturity (NMI)
Neuro psychologie

O

WoordOmschrijving
Optologie
Oog hand coordinatie
Optometric Extension Program (OEP)
Oogdominantie
Overgevoelig voor geluid
Oogsamenwerkings problemen
Oogbeweging
Overgevoelig voor lichtprikkel door de nog aanwezige Moro reflex
Oververmoeid door compenserend gedrag (Moro reflex)
Overlevingsreflexen
Overlevingsreflex

P

WoordOmschrijving
Primitieve reflex/ reflexen
Primaire reflex/ reflexen
PDD- NOS
Problemen op School
Piaget
ProprioceptieHet vermogen om te weten waar verschillende lichaamsdelen zijn in de ruimte en zonder bewust na te denken om complexe handelingen en bewegingen uit te voeren
Parasympatisch zenuwstelsel
Prikkelgebonden (stimulus bound)
Prisma bril

Q

WoordOmschrijving
Quotes about Neurology

R

WoordOmschrijving
Reflex Inhibitie programma INPP
Reflexen
Rekenproblemen
Reflexintegratie
Reflex integratie

S

WoordOmschrijving
Symmetrische Tonische Nek Reflex (STNR)
Spinale Galant Reflex (SGR)
Sensomotoriek
Spellingstoornis
Sensorische Integratie (SI)
Saccadische oogbeweging
Spiertonus

T

WoordOmschrijving
Taalproblemen
Touwtje springen
Tonische Labyrintreflex (TLR)
Tinnitus
TTNR Getransformeerde Tonische Nek Reflex (volgens INPP)
TootiesZijn zandzakjes om motoriek en cognitieve vaardigheden te stimuleren

U

WoordOmschrijving
Utermöhlen prismabril
Utermöhlen G.P. (oogarts en KNO-arts)

V

WoordOmschrijving
Visuele training
Visueel Screener
Visuele disfunctie
Verbale leerstoornis
Visuele trainer volgens OEP
Visuele perceptieVisueel angeboden informatie te kunnen verwerken en op te slaan en weer uit het geheugen kunnen oproepen (korte termijn geheugen)
Visueel motorische Integratie
Vestibulair functioneren
Visueel Ruimtelijke problemen
Vangen van een bal
Visuele screening (Bioptor test)
Verbaal-Performaalkloof
Visuele informatieverwerking

W

WoordOmschrijving
Wankelplank of balansbord

X

WoordOmschrijving
X as
X, Y en Z as
X, Y en Z as voor ruimtelijk inzicht en oriëntatie

Y

WoordOmschrijving
Y as
X, Y en Z as

Z

WoordOmschrijving
Z as in relatie tot Symmetrische Tonische Nek Reflex STN
X, Y en Z as
Zwemmen
Z asIs de kijkrichting van de 2 ogen vooruit in de verte en naar dichtbij. Gestuurd door de accommodatie en convergentie
Zandzakjes (tooties)