Reflexintegratie

De INPP methode bestaat al enige tijd en is een bijzonder effectieve methode voor kinderen met leerproblemen. In de regel is worden kinderen in de leeftijd van 7, 8 jaar getest.

De methode van INPP wordt bij verschillende andere therapievormen omschreven als NOV reflextherapie, Neuro-ontwikkelingstherapie, primaire reflexen PR en neuro ontwikkelingsvertraging NOA. De basis van de INPP methode is overal hetzelfde namelijk door een oefening aan te bieden een werking te krijgen bij het remmen of inhiberen van een primitieve reflex (baby of alarmreflex).

NEUROMOTORISCHE RIJPHEID

Neuromotor of neuro-motor is de definitie voor stimulatie van bewegingszenuwen ook wel neuro musculair genoemd. Kinderen met een neuro motorische achterstand kunnen in de regel moeite hebben met leren.

Neuro motorische rijpheid is een indicatie om naar school te gaan en te kunnen gaan leren. De neuromotorische ontwikeling is zichtbaar in hoe het kind beweegt en waar de hersenen goed ontwikkeld zijn om onderwijs te volgen.

Neuro motorische reflexen is een verzamelnaam van primitieve en posturale reflexen die vanuit het centrale zenuwstelsel gestuurd worden en die vanaf een hersenstam niveau de motorische vaardigheden bij het kind beïnvloeden. Dit kunnen fijne en grove motorische bewegingen zijn en in welke mate deze de cognitieve vaardigheden beïnvloeden. Cognitieve vaardigheden zijn  alle vaardigheden die met het  leren te maken hebben zoals taal, lezen, schrijven, rekenen etc.

Neuro Motorische Reflex Integratie NMRI betekent dat met een bewegingsprogramma neurologische basis bewegingen geoefend kunnen worden die de motorische vaardigheden van het kind verbeteren. Dit betekent dat de grove en fijn motorische bewegingen worden geoefend en dat de ‘non motorische’ bewegingen (leren) makkelijker en zonder overmatig energie verlies bij het kind plaats kan vinden.

Dit is een artikel in het Engels van Sally Goddard Blyte:

Assessing Neuromotor Readiness for Learning:

The findings suggest that neuro-motor immaturity is a factor in a significant percentage of children in mainstream schools in several countries. The incidence appears to be highest amongst children already identified as having special needs.

What is the extent of the problem and what type of children does it affect?

In 1996 The Institute for Neuro-Physiological Psychology (INPP) in Chester, U.K developed two short screening tests designed to be used by teachers to observe the physical development of children from 4 -7 years of age and from 7 years of age upwards, together with a physical intervention programme.

Since 2004, a number of schools in different parts of the world have carried out formal evaluations using both the INPP screening test and intervention programme.

The findings suggest that neuro-motor immaturity is a factor in a significant percentage of children in mainstream schools in several countries. The incidence appears to be highest amongst children already identified as having special needs.

Een INPP-therapeut zal zoeken naar symptomen van “neuromotorische onrijpheid”. In Chester gebruikt men de term Neuro Developmental Delay (NDD).

Wat is Neuromotorische onrijpheid?

Met deze term beschrijven we het overslaan of niet goed doormaken van een vroege ontwikkelingsfase. Elke voldragen baby wordt geboren met een set van primitieve of survival reflexen die worden geïntegreerd door het steeds volwassener wordende brein van een kind in ontwikkeling. Primitieve reflexen verdwijnen gedurende het eerste levensjaar. Door moeilijkheden tijdens de zwangerschap, geboorte en de eerste levensmaanden zou het kunnen dat het kind een andere start krijgt in het leven. Het kan dat de primitieve reflexen niet ten volle worden doorleefd en dus nog blijven nazinderen in het lichaam van een 7 jarige (of ouder). Dan houden deze primitieve reflexen, die een neuromotorische onrijpheid markeren, het motorisch en cognitief ontwikkelen van het kind tegen.

Op langere termijn kan dit resulteren in frustratie, hyperactiviteit, hypersensitiviteit, onderpresteren.

Kortom het kind is niet meer gemotiveerd om naar school te gaan, huiswerk te maken of voelt dat zijn inspanningen niet worden beloond. Elke reflex kan een weerslag hebben op een bepaald domein van de leerproblemen problematiek. De ene beïnvloedt het handschrift, de andere zit het stilzitten in de weg of zorgt ervoor dat het kind nog steeds in bed plast…

In een notedop

  • Tijdens het leven in de baarmoeder ontstaan de primitieve reflexen
  • Primitieve reflexen huizen in de hersenstam, een zeer rudimentair deel van de hersenen
  • Primaire responsen helpen het kind geboren worden en zouden aanwezig moeten zijn in een voldragen baby vanaf de geboorte.
  • Primitieve reflexen verdwijnen tijdens het eerste levensjaar door het steeds rijper worden van het brein. Posturale reflexen komen op.
  • Houdingsreflexen ontwikkelen zich gedurende de eerste 3,5 jaren en zorgen voor het automatiseren van bewegingen, (rechtopstaande) controle, evenwicht en houding
  • Hoe meer primitieve reflexen er nog zijn, hoe meer er sprake is van NDD of neuromotorische onrijpheid van het centraal zenuwstelsel.

Bewegen is de eerste taal van een kind. Het ABC (Aandacht, Balans en Coördinatie) is de ontwikkeling bij een kind een oefening van de grove en fijne motoriek. Als het kind nog weinig ‘woorden’ (beweging) in zijn ‘woordenschat’ (bewegingsmogelijkheden) heeft kan dit later een probleem geven bij het ‘cognitieve’  leren (non motoriek). Hierdoor kunnen beter hun leerproblemen overwinnen…

Neuro-Ontwikkelingsvertraging (NOV)

Neuro-Ontwikkelingsvertraging NOV is de term in het Nederlands die staat voor Neuro Developmental Delay NDD. Kinderen met een Neuro-Ontwikkelingsvertraging NOV hebben een cluster van primitieve reflexen.

Over Neuro-Ontwikkelingsvertraging (NOV)

Bij INPP, kijken we naar de achterliggende oorzaak en behandelen de symptomen van Neuro-Ontwikkelingsvertraging NOV door de oorzaak van het probleem te identificeren.

De naam NOV of Neuro-Ontwikkelingsvertraging beschrijft de vroege ontwikkeling en de juiste ontwikkeling in de vroege neuromotorische ontwikkeling (neuromotor immaturity NMI). Elke normale, voldragen baby wordt geboren met een set van primitieve reflexen (ook wel overlevingsreflexen genoemd) die geremd of gecontroleerd moeten zijn door hogere centra in de hersenen tijdens het eerste levensjaar. Kijk voor meer informatie bij de oorzaken van NOV.

Als de reflexen niet op de juiste tijd geremd zijn, blijven deze actief in het lichaam en kunnen een invloed hebben op balans, motorische controle, oogbeweging, oog-hand coordinatie en perceptie. Dit kan gedragsproblemen zoals frustratie, hyperactiviteit en overgevoeligheid als gevolg hebben en het kind kan niet tot zijn kunnen komen. Kijk hier voor meer informatie om Neuro-Ontwikkeligsvertraging NOV te diagnostiseren.