Onderwijs

De INPP methode is goed toepasbaar in het onderwijs bij kinderen in de klas d.m.v. het oefenprogramma Eerst bewegen, dan leren.

Leerproblemen zijn talrijk en zijn goed te behandelen met de INPP methode. De INPP methode is een niet invasie methode om door een bewegingsoefening de fijne en grove motoriek te trainen.

Leerproblemen kunnen voortkomen uit een afwijkende reflexactiviteit en hierdoor kan door een gebrekkige structuur van het centrale zenuw stelsel op verschillende gebieden het funtioneren beinvloeden.(Neuromotorische ontwikkeling en neuromotor immaturity NMI)

Leerproblemen kunnen een neuro motorische oorzaak hebben, dat betekend dat er de grove en fijne motoriek niet goed met elkaar samenwerken door een verstoring op hersenstam niveau. Dyslexie kan ook een oorzaak zijn mits een cluster van primitieve reflexen aanwezig is. Dit wordt ook wel neuro ontwikkelingsachterstand NOA genoemd.

Binnenkort kunt u op de download pagina veel artikelen van INPP in het onderwijs in pdf vorm vinden over dit onderwerp. Verder vindt u op deze website informatie over het therapiemodel en welke kinderen geholpen kunnen worden.

Hulp bij symptoom

 • aandachtsproblemen
 • concentratieproblemen
 • gymnastiek
 • moeilijkheden met leren zwemmen
 • moeilijkheden om te leren fietsen
 • moeilijkheden met klokkijken
 • niet stil kunnen zitten
 • moeilijkheden met wiskunde
 • gekruisde lateraliteit
 • oog hand coordinatie
 • leesproblemen
 • spraak en articulatie
 • reisziekte
 • schrijfproblemen
 • selectief mutisme

Meer over de INPP methode

INPP Nederland verzorgt de informatie over de INPP reflex methode. De International School for Neuro Development and Research (ISDN) is het onderdeel die bijscholing en onderwijs over neurologische ontwikkeling bij kinderen en volwassenen geeft volgens de INPP methode.

Neuro ontwikkelingstherapie is hetzelfde als Neuro ontwikkelingsvertraging NOV. Dit begrip komt uit het Engels en staat voor Neuro Developmental Delay (NDD).

De behandelmethode is toepasbaar bij kinderen met lees en schrijfproblemen, ADD/ADHD, concentratieproblemen, niet stil kunnen zitten, voorovergebogen zitten met het hoofd  op de tafel, auditieve verwerkingsproblemen en visuele problemen met bijv. de oogvolgings bewegingen. Er kunnen ook nog vele andere specifieke leerproblemen (SLP) bij uw kind herkend worden waar Neuro Ontwikkelingsvertraging NOV van toepassing is.

Kijk voor meer informatie op de website van www.inpp.nl