INPP boek “Eerst bewegen dan leren”

Geschreven door Sally Goddard-Blythe Wat heeft ‘beweging’ nu met leerproblemen te maken? Wel, bekijk de motoriek van een leerling en je kunt een inschatting maken over diens leerpotentieel. The way we move, is the way we think! En omgekeerd: hef de motorische blokkade bij een kind op en het kan eindelijk zijn capaciteiten laten zien. … Lees meer

Geschiedenis INPP

Hieronder wordt uitleg gegeven over de reflexen:

De reflexen waar het INPP naar kijkt zijn Neurologische reflexen waar een onderscheid gemaakt wordt tussen 2 hoofdgroepen namelijk de primitieve reflexen (primaire reflexen) of posturale reflexen (houdings reflexen).

Inmiddels is zeer veel geschreven en gesproken over deze 2 groepen van reflexen. Reflexen hebben hun neurologische oorsprong direct na conceptie. De functie van de reflexen is eenduidig, namelijk de ontwikkeling en overleving van een zuigeling te waarborgen.

Zo oud als de mensheid zelf horen primitieve en posturale reflexen bij het bestaan. De “herontdekking” begon in de zestiger jaren door mensen als Peter Blythe, AJ Ayres en vele andere.

Peter Blythe werkte in die tijd als Psycholoog en werd gevraagd op de leraren opleiding in Engeland. Hij was diegene samen met een van zijn studenten David Mc Glown die naar kinderen zou gaan kijken met specifieke leerproblemen die later gediagnostiseerd zouden worden als kinderen met Neuro Developmental Delay (NDD). Deze kinderen hebben een aanwezigheid van een cluster van primitieve reflexen. In Nederland is de voor deze kinderen met specifieke leerproblemen, een kind met Neuro-Ontwikkelings vertraging NOV.

Peter Blythe heeft sinds 1969 deze methode ontwikkeld en verfijnd en heeft in 1975 het Institute for Neuro Fysiological Psychology (INPP) opgericht. De methode is in eerste instantie bedoeld voor kinderen met specifieke leerproblemen rond de leeftijd van 7-8 jaar. Met specifieke leerproblemen wordt bedoeld dat dit deze kinderen reflexen met  een organische oorzaak hebben.

Het doel is altijd geweest om de Neuro motoriek (neurologische ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel) te testen door middel van primitieve en posturale reflexen op een medisch verantwoorde basis. Alle testprocedures die gebruikt worden door een INPP-NDT therapeut voldoen aan deze criteria.

Rond de leeftijd van 8 jaar is een belangrijke leeftijd geweest aangezien hogere delen in de hersenen gemenaliniseerd  zijn en dit betekend dat de informatie van een lager deel in de hersenen (de hersenstam) beter informatie kan uitwisselen met hogere delen van de hersenen.

Omdat fysiologisch de zenuw en zenuwbanen door de melanine (melanine is een organisch pigment dat uit het aminozuur tyrosine wordt gevormd) rond 8 jaar de hogere delen van de hersenen (neo cortex) heeft gerijpt en volgroeid. Tevens is lateralisatie (het kunnen overkruizen van de  lichaamsmiddellijn) rond deze leeftijd een feit.

Dit zijn enkele website waar u meer informatie over dit onderwerp kunt krijgen:

www.inpp.nl

www.inpp.org.uk

www.benaudira.nl

www.benaudira.de